Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ympäristöhuolto

Jätehuollon ja jätteen hyödyntämisen merkitys osana materiaalitehokasta yhteiskuntaa kasvaa. Alan kehittyessä nopeasti myös ammattilaisten osaamisvaatimukset kasvavat. Samalla eri aloilla toimivat yritykset ja yhteisöt tarvitsevat osaamista oman jätehuoltonsa järjestämiseen. Tarjoammekin monipuolisia koulutuksia ja asiantuntijapalveluita eri kohderyhmille ja toimimme aktiivisesti alan kehittämishankkeissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Koulutus- ja asiantuntijapalvelumme suuntautuvat kahdelle eri kohderyhmälle: ympäristöhuoltoalan ammattilaisille sekä organisaatioille, jotka haluavat tukea jätehuoltonsa organisointiin. Palvelumme suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Tutkintoon valmistava koulutus

Syklissä voit suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnon jätehuollon osaamisalalla. Tarjoamme molempiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta eri puolilla maata. Alkavat koulutusohjelmat löydät koulutuskalenteristamme. Järjestämme tilauksesta yrityksille räätälöityä, tutkintoon valmistavaa henkilöstökoulutusta.

Olemme järjestäneet ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta vuodesta 2000 alkaen, ja siihen osallistuu vuosittain keskimäärin noin kaksisataa henkilöä.

Katso esite ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta »
Katso esite ympäristöhuollon ammattitutkinnosta »

Katso kaikki ympäristöhuollon koulutukset koulutuskalenterista »