Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Energiatehokkuus ja kestävä kiinteistöhuolto

Energiatehokkuus ja kestävä kiinteistöhuolto –yksikkö kouluttaa niin ammatillisia opettajia kuin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia elinkaariajatteluun ja kokonaisuuden hallintaan liittyen. Koulutuksemme keskittyvät kiinteistöjen energiatehokkuuteen, kosteuden- ja homeentorjuntaan sekä järjestelmien toimivuuteen. Teemme räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta. Toteutamme lisäksi erilaisia kehityshankkeita. 

Tutkintoon valmistava koulutus

Kiinteistö- ja rakennustekniikan sekä kiinteistöhuollon ammattilaisten on mahdollista suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinto, jossa yhtenä suuntautumisvaihtoehtona on resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista kiinteistöjen, tuotantolaitosten sekä muiden kohteiden energiatehokkuuden kartoittamiseen sekä kehittämiseen liittyen. Opiskelijan on mahdollista laajentaa osaamistaan myös materiaalitehokkuuteen opiskelujen yhteydessä.

Katso esite »

Katso kaikki Energiatehokkuus ja kestävä kiinteistöhuolto -alan koulutukset koulutuskalenterista.