Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ammattilaisen kädenjälki - kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa -seminaari 8.11.2017

Loading Loading...

Ajankohta 8.11.2017
Aika 9:00 - 15:15
Kesto 1 pv
Postitoimipaikka Helsinki
Ilmoittautumisaika


Esittely

Yritysvastuun ja ympäristöosaamisen merkitys kasvaa nopeasti. Kiertotalous, cleantech ja digitalisaatio luovat mahdollisuuksia entistä kestävämpään tuotantoon ja kulutukseen - ja tuovat uudenlaista työtä ja osaamistarpeita Suomeen. Ammatillista ympäristöosaamista tarvitaan ja arvostetaan työelämässä alalla kuin alalla. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä.

Kohderyhmä

Seminaarin järjestää Suomen ympäristöopisto SYKLI yhteistyössä Sitran, Teknologiateollisuus ry:n, AMKE:n ja Nuori yrittäjyys ry:n kanssa. Seminaari on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstö­koulutuksen hanketta Ammattilaisen kädenjälki.

Seminaari ja koulutukset ovat maksuttomia, mutta osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskuluista.

Sisältö

9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.30 Avaus: Eeva Hämeenoja, rehtori ja toimitusjohtaja, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kiertotalous osana koulutusta – mitä ja miksi?
Nani Pajunen, johtava asiantuntija, kiertotalous, Sitra

Kiertotalous- ja vastuullisuusosaaminen yrityksissä
Tero Purosuo, assembly supervisor, Metso Flow Control

Kestävän kehityksen arviointi oppilaitoksissa ja vastuullisuusosaaminen koulutusreformissa
Mari Räkköläinen, arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

Keskustelu ja tauko

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
Petri Lempinen, toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE

Koulutuksen järjestäjän rooli kestävän työelämän edistäjänä
Kati Lundgren, asiantuntija, Savon koulutuskuntayhtymä

Yritysvastuu osana yrittäjyysopetusta
Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Kommenttipuheenvuorot:
Jukka Turta, keittiöpäällikkö, Vierumäki Country Club sekä Anne Liimatainen, opetusneuvos, OPH

12.15 Lounastauko
13.15 Työpajat

Arvioinnista käytäntöjen kehittämiseen: kestävän kehityksen opetus ammatillisessa koulutuksessa
Mari Räkköläinen, KARVI (TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!)

Kestävä kehitys on elinikäisen oppimisen avaintaito sekä keskeinen osa ammatillista osaamista. Miten kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat koulutuksen järjestäjän strategiassa, opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä käytännön toiminnassa oppilaitoksissa? Tässä työpajassa on mahdollista ideoida ja pohtia kestävän kehityksen opetusta oppilaitoksissa sekä opetuksen työelämälähtöisyyttä. Kuinka meneillään oleva koulutusreformi vaikuttaa kestävän kehityksen opetukseen? Miten kestävän kehityksen tavoitteita voidaan edistää osaamisperusteisessa koulutuksessa? Pajan tausta-aineistona hyödynnetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) teettämää kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin tuloksia sekä uutta julkaisua ”Kestävän kehityksen osaaminen, opetus ja koulutuksen järjestäjän toiminta ammatillisissa perustutkinnoissa.”

Ympäristöosaava ammattilainen: parhaat ideat käytäntöön
Minna Myllykoski, SYKLI

Ympäristöosaaminen on paljon enemmän kuin jätteiden lajittelua – se on ammattitaitoa parhaimmillaan. Ympäristöosaava ammattilainen -verkkokoulutuksiin on osallistunut vuonna 2017 noin sata ammatillista opettajaa eri puolilta maata. Koulutuksessa on perehdytty ympäristöosaamisen kehittämiseen ja arviointiin osana tutkintoprosessia rakennusalan, kiinteistönhoitoalan, puhdistuspalvelualan, sote-alan, ruokapalvelualan sekä kone- ja tuotantoalan koulutuksessa. Ympäristöosaava ammattilainen -verkko-oppimisympäristö on yksi työkalu osaamisen kehittämisessä. Työpajassa kootaan yhteen koulutuksen aikana syntyneitä oivalluksia ja ideoita. Miten integroida ideoita oman oppilaitoksen tutkintoprosesseihin? Miten kehittäisimme ideoita eteenpäin?

Yrittäjyyskasvatusta keke twistillä: vastuullisuutta ja kiertotaloutta
Pirkko Peiponen, Nuori Yrittäjyys ry, Heli-Maija Nevala, SYKLI

Työpajassa otetaan haltuun kiertotalouden käsite – se ei ole samaa vanhaa kierrätystä vaan uutta ajattelua ja liiketoimintamahdollisuuksia. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmissa opiskelijat oppivat yrittäjyyttä tekemällä ja kokemalla. Yritysvastuu ja kiertotalous ovat todellisuutta nuorten työelämän aikana – jatkuvasti enenevässä määrin jo nyt. Miten kestävän tulevaisuuden rakentaminen näkyy nuorten perustamissa NY-yrityksissä? Miten kiertotalous ja vastuullisuus voidaan nivoa yhä enemmän osaksi yrittäjyyskasvatusta? Tervetuloa kuulemaan esimerkkejä ja jakamaan kokemuksia ja ideoita!

Kestävän kehityksen oppiminen työssäoppimispaikoilla
Anu Salo ja Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky

Miten varmistetaan opiskelijan kestävän kehityksen tietojen ja taitojen oppiminen, kun oppiminen siirtyy entistä enemmän työpaikoille? Miten koulutuksenjärjestäjä voi edistää kestäviä käytäntöjä työssäoppimispaikoilla? Millainen rooli koulutuksenjärjestäjällä voi olla alueellisena kestävän kehityksen edistäjänä? Tässä työpajassa pohditaan ja keskustellaan kestävän kehityksen koulutuksesta yhdessä ”Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä” –hankkeen projektipäällikkö Anu Salon ja hankkeen asiantuntija Kati Lundgrenin kanssa.

14.45 Yhteenveto työpajoista ja seminaaripäivästä
Tove Holm, koulutuspäällikkö, kestävän kehityksen ja johtamisen yksikkö, SYKLI

15.15 Seminaari päättyy

Hinta

Seminaari on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta ja se on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoita mahdollisesta esteestä sähköpostitse osoitteeseen info@sykli.fi 25.10.2017 mennessä, jolloin paikkasi vapautuu varasijalla olevalle. Estyneen henkilön tilalle voi nimetä toisen henkilön kuluitta.

Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus-, ja ruokailukustannuksistaan.

Koulutuspaikka

Sitra
Itämerenkatu 11-13 (Ruoholahti) Helsinki

Lisätiedot

Seminaari on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta ja se on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoita mahdollisesta esteestä sähköpostitse osoitteeseen info@sykli.fi 25.10.2017 mennessä, jolloin paikkasi vapautuu varasijalla olevalle. Estyneen henkilön tilalle voi nimetä toisen henkilön kuluitta.

Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus-, ja ruokailukustannuksistaan.

Lisätietoja:

Niina Rossi
niina.rossi(at)sykli.fi
puh. 044 77 66023

www.kadenjalki.fi