Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

SYKLI tarjoaa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta varhaiskasvattajille sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Katso koulutuskalenteristamme kaikki ajankohtaiset koulutukset opetushenkilöstölle.

Meidän paikka - luovaa teknologiaa ja trash designia peruskoulun yläluokille

Meidän paikka on toiminnallinen opettajankoulutus ja oppilaiden kanssa toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus, jotka toteutetaan syksyllä 2018. Ideana on elävöittää koulun ankeinta tilaa ja samalla oppia kestävää muotoilua ja luovaa teknologiaa - kädentaitoja, taiteita ja tieteitä. Opettajat ja oppilaat havainnoivat koulun tiloja, ideoivat ja kokeilevat ratkaisuja valitsemaansa tilaan ja toteuttavat tilan piristyksen.

Opettajankoulutus muodostuu toiminnallisista työpajoista sekä verkkoaineistoista ja -keskustelusta. Koulutuksen aikana toteutettava oppimiskokonaisuus perustuu muotoiluprosessiin, johon koulutus tarjoaa eri oppiaineisiin soveltuvat sisältö- ja menetelmäehdotukset. Opettajat osallistuvat koulutukseen monialaisena tiiminä. Lisätietoa Meidän paikka -koulutuksesta löytyy sivustolta www.meidänpaikka.sykli.fi Kokoa tiimi ja lähde mukaan!

Tutustu myös näihin

Pelissä yhteinen kaupunki! –opettajankoulutuksissa suunniteltiin nuorten elinympäristöön ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulutus järjestettiin vuosina 2016 ja 2017 seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea. Lisätietoa Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajakonseptista löytyy sivustolla www.kaupunkipeli.fi. Jos koulunne on kiinnostunut kaupunkiympäristöön, osallistumiseen ja monialaiseen oppimiseen liittyvästä veso-koulutuksesta, ota yhteyttä Heli-Maija Nevalaan (heli-maija.nevala@sykli.fi).

Ammattilaisen kädenjälki -koulutusta tarjottiin ammatillisille opettajille vuosina 2016-2017. Ammattilaisen kädenjälki -koulutushankkeessa paneuduttiin kiertotalouteen ja ympäristöosaamiseen, yritysvastuuseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi perehdyttiin kiinteistön kestävään käyttöön, ennakoivaan huoltoon ja elinkaareen. Lue lisää koulutushankkeen blogista: www.kädenjälki.fi

Ulos oppimaan  -koulutuksissa tutustutaan käytännössä monipuolisiin opetusmenetelmiin, joita voi käyttää lähiympäristössä ja –luonnossa. Koulutuksia on tarjolla varhaiskasvatuksen henkilöstölle vuoden 2018 kevätlukukauden ajan.

Ilmiöt -koulutussarjassa lähdetään ulos oppimaan ja paneudutaan oppilaiden osallisuuteen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Koulutukset perustuvat kirjaan Ilmiöt ihmeteltäväksi -monialaisia ideoita ulkona oppimiseen. Kirjan ovat toimittaneet Syklin kouluttajat Anna Kettunen ja Aulikki Laine, jotka toimivat myös Ilmiöt- koulutusten kouluttajina. 

Tutustu koulutuksiin koulutuskalenterissamme »