Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen avulla organisaatio kehittää toimintaansa järjestelmällisesti. Sen myötä tavoitteet, prosessit ja käytännön tekeminen selkeytyvät ja toiminnan tuloksellisuus paranee. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutukset järjestetään yleensä organisaatiokohtaisesti, tilaajan tarpeisiin räätälöityinä. Niihin voidaan liittää erilaisia konsultointipalveluita.

Tutkintoon valmistava koulutus
 

Syklissä voit kouluttautua laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietotaitoa oman asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Tärkeä osa koulutusta on omaan organisaatioon tehtävä laatu-, ympäristö- ja/tai turvallisuusjärjestelmän kehitystyö. 

Katso esite »

Koulutukset ja konsultointi
 

Asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia on tarjolla mm. seuraavista teemoista:

  • Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kick-off 

o    Tietoa ja innostusta koko henkilöstölle toimintajärjestelmän kehittämistyön käynnistämiseksi

  • Prosessit kuntoon!

o    Prosessiajattelun edut ja prosessien kuvaaminen käytännössä

  •  Sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisen välineinä

o    Tietotaitoa sisäisten auditointien tai itsearviointien suunnitteluun ja toteutukseen

Yhteyshenkilö:

Minna Myllykoski 
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Katso kaikille avoimet laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutukset koulutuskalenterista »