Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ympäristökasvatus

Kun kestävä kehitys ymmärretään hyvinvointina nyt ja tulevaisuudessa, se nivoutuu osaksi koulutuksen ja kasvatuksen perustehtävää. Maailman haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme kriittistä ajattelua, luovuutta ja yhteistyötä yli rajojen. Tätä kaikkea voimme edistää koulutuksessa – ja samalla parannamme esimerkiksi kouluviihtyvyyttä, tulevaisuuden oppimisen taitoja ja kouluyhteisön hyvinvointia. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen vahvistaminen. Ympäristökasvatuksen kohderyhmänä voivat olla lapset, nuoret tai aikuiset.

Tutkintoon valmistava koulutus

Koulutamme ympäristökasvatuksen osaajia. Ympäristöalan  erikoisammattitutkintoon valmistava ympäristökasvattajan koulutusohjelma soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalalla tai ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä työskenteleville.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuopio »

Katso kaikki ympäristökasvatuksen koulutukset koulutuskalenterista.