Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä
10

Kiertotalous onnistuneesti käytäntöön Syklin työpajassa

posted on

FISS tyopaja_kuva
LUO Next Step -hankkeen puitteissa järjestetty Syklin ensimmäinen FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -toimintamallilla toteutettu Kiertotalous käytäntöön -työpaja onnistui odotusten mukaisesti.

Samaan huoneeseen saatiin koolle Kanta-Hämeen merkittävimpiä kiertotaloustoimijoita ja asiantuntijoita sekä joukko teollisista symbiooseista kiinnostuneita alueen yrityksiä. 
LUO Next Step -hankkeen yhtenä päätavoitteena on yritysyhteistyön ja kiertotalouden edistäminen Riihimäen seudulla, mikä saikin onnistuneen lähtölaukauksen työpajassa. Iltapäivän aikana tunnistettiin ja ideoitiin uusia synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksia, verkostoiduttiin ja löydettiin uusia yhteistyökumppaneita. Työpajaan osallistuneet tahot kokivat tilaisuuden mielenkiintoiseksi ja ennen kaikkea hyödylliseksi. 

Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille!

| Categories: Artikkelit | Tags: | View Count: (1625) | Return