Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä
01

Vesiosaamiskeskus vauhdittaa vientiä

posted on

Kansainvälinen vesiosaamiskeskus (IAWTC) on uudentyyppinen kohtaamispaikka vesialan pk-yrityksille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä muille alan toimijoile. Se auttaa yhdistämään suomalaisen vesiosaamisen Itämeren alueen ja erityisesti Venäjän tarpeisiin.

IAWTC:n ovat perustaneet Lahden tiede- ja yrityspuisto sekä Pietarin Vodokanal. Vesiosaamiskeskus järjestää koulutusseminaareja vesihuoltolaitosten johdolle ja asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat alan huippuasiantuntijat sekä oppilaitoksista että alan yrityksistä.

Koulutuksen kautta innovaatioita, liiketoimintaa ja puhdas Itämeri

Eteläsuomalaisten vesialan yritysten ja oppilaitosten kansainvälistymistä ja verkottumista tuetaan huhtikuussa käynnistetyllä vienninedistämishankkeella, jonka painopiste on jätevesien, juomavesien ja teollisuuden jätevesien uusissa prosesseissa ja sovelluksissa.

Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan jo käynnissä olevaa Kansainvälistä vesiosaamiskeskusta. Tavoitteena on eteläsuomalaisten vesisektorin yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammatillisten lisäkouluttajien mukaanpääsy Itämeren alueen verkostoihin ja arvoketjuihin.

Suomen ympäristöopisto Sykli Oy edistää koulutuksen vientiä tuottamalla muun muassa tietoa Luoteis-Venäjän ja Pohjois-Puolan vesilaitosten osaamisen kehittämistarpeista. Syklin osahankkeessa luodaan koulutuskonsepti ja konseptia testataan kohdemaissa.

Lisää koulutusta, kontakteja ja tukea

Hanke tarjoaa kumppaniyhteistyön kautta yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa. Myös toimintaympäristöä analysoidaan. Hankkeessa valmistuu muun muassa markkinaselvitys, jossa esitellään sekä Venäjän että Itämeren alueen kunnallisten vesilaitosten ja puhdistamoiden jäteveden käsittelyyn liittyviä tarpeita.

Oikeiden kontaktien etsiminen ja suhteiden luominen Venäjältä ja koko Itämeren alueelta on vesiosaamiskeskuksen tärkeimpiä palveluita. Toinen painopiste liittyy tutkimus- ja kehitystyöhön, sekä tiedon jalostamiseen ja jakamiseen.

Vesiosaamiskeskuksen järjestämissä seminaareissa eteläsuomalaiset yritykset, yliopistot ja muut vesialan organisaatiot pääsevät esittelemään ratkaisujaan ja teknologioitaan sekä solmimaan kontakteja venäläisiin ja muihin Itämeren alueen asiakkaisiin sekä verkottumaan alan toimijoihin.

Lisätiedot
Jari Heiskanen
Syklin osahankkeen projektipäällikkö
Puh. 050 375 2657
jari.heiskanen(at)sykli.fi

| Categories: Artikkelit | Tags: | View Count: (1798) | Return