Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä
Archive by author: Maria RunonenReturn
RSS
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehittämiskoulutus (KEKO) on suunnattu pohjanmaalaisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen alalla ja kestävän kehityksen edistämisen parissa sekä riittävä asiantuntijuus työjaksopaikassa suoritettavan ty&oum...
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (3052)
Ulos – Ut – Out! -tapahtuman kannanotto: Jokaisella lapsella on oikeus luontosuhteeseen
Suomalaisen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset lapsille ja nuorille ovat kiistattomat. Luonto on merkittävä istuvasta elämäntavasta irrottava oppimisympäristö, joka tukee kasvua, vuorovaikutusta ja osallistumista. Monipuolinen toiminta luonnossa myös lisää vastustuskykyä sekä edistää mielenterveyttä. Monimuotoinen luontomme on lukuisten hyvinvointivaikutusten lähde, jota Ulos – Ut – Out! -kansainvälisen ulkona oppimisen suurtapahtuman järjestäjät kannustavat hyödyntämään varhaislapsuud...
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (1695)
08

Vuoden ympäristökasvattaja palkittu!

posted on
Vuoden ympäristökasvattaja palkittu!
Syklin vuoden ympäristökasvattajana palkittiin tänä vuonna Paula Ratava. Hän on osallistunut Suomen ympäristö opisto Syklin ympäristökasvattajan koulutusohjelmaan Oulussa vuosien 2016-17 aikana. Hän valmistui ympäristökasvattajaksi toukokuussa 2017. Paula toimi opintojen ajan freelancer ympäristökasvattajan tehtävissä ja kehitti ansiokkaasti ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen asioita useissa eri organisaatioissa Oulussa.
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (1914)
16

Kevään alkavat koulutukset!

posted on
Aloitamme uusia koulutuksia kevään ja syksyn aikana useilla eri paikkakunnilla.
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (2103)
Ammattilaisen kädenjälki -seminaari 9.11.2016
Ammattilaisen kädenjälki -seminaarissa paneudutaan ympäristöosaamiseen ja kiertotalouteen, yritysvastuuseen ja yrittäjyyskasvatukseen ammatillisessa koulutuksessa. Seminaari järjestetään Helsingissä 9.11.2016. Päivän aikana kuullaan korkean tason puhujia, keskustellaan ja sovelletaan teemoja käytäntöön työpajoissa.
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (1836)
Vihreä kasvu on ollut pohjoismaisen yhteistyön keskeinen painopistealue viimeisinä vuosina. Ohjelman yksi kahdeksasta tavoitteesta on edistää koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä, jonka puitteissa Pohjoismainen Ministerineuvosto on rahoittanut kestävän kehityksen aikuiskoulutuksen, josta Sykli vastaa vuonna 2016.
Read More
| Categories: Uutiset | Tags: | View Count: (1706)